Welkom!

 

Stichting Houten Geeft zet zich in voor kinderen uit mindervermogende gezinnen/thuissituaties in de gemeente Houten. Wij werken nauw samen met de Voedselbank, SchuldHulpMaatje, Stichting Leergeld en Buurtgezinnen om deze kinderen te bereiken. Door het jaar heen zetten wij diverse acties uit met als doel het algemene welzijn en de maatschappelijke participatie van deze kinderen te ondersteunen.

 

Doneren kan rechtstreeks op ons rekeningnummer NL04RABO0319168492 t.n.v. Stichting Houten Geeft, door hier te klikken of door onze QR code te scannen:

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en volg ons via: