Wat kan jij doen?

 

Jij kunt ons helpen door een donatie te doen. Elke gift – klein of groot – is van toegevoegde waarde. Wij werken voor onze inzamelingacties met het inzamelingsplatform GoFundMe. Dit is een betrouwbaar platform voor het inzamelen van geld voor onze activiteiten. Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks doneren op onze bankrekening NL04RABO0319168492 t.n.v. Stichting Houten Geeft. Of je kunt onze vriend worden; neem hiervoor contact met ons op via 06-28123455 of stichtinghoutengeeft@outlook.com.

 

Wij proberen altijd om de giften die wij voor een specifieke actie ontvangen ook daadwerkelijk voor die actie in te zetten, maar het kan zijn dat een gift (deels) wordt gebruikt voor een andere actie van onze stichting. Het is belangrijk om te weten dat iedere gift ten goede komt aan een kind dat het nodig heeft en dat Stichting Houten Geeft volledig belangeloos werkt.

 

Alle gelden gaan dus naar de kinderen, met uitzondering van de algemeen noodzakelijke kosten die wij moeten maken voor het bestaan van onze stichting.